Søppelrydding

Vi skulle på kosetur til gapahuken for å henge opp fuglekasser og spise kjeks. Vi ser snart at de som bruker stedet til fest og søppelbrenningsplass ikke rydder så godt etter seg. Knuste flasker og søppel lå strødd rundt gapahuken. Synes det er synd at man ikke tenker på at også andre bruker stedet. På pappesken sto det navn på så den lar seg for så vidt adressere. Glassbrøtene og de tomme ølboksene var heller ikke noe fint syn. Oppfordrer til at man kan ta med seg det de ikke brenner opp. Forøvrig så kan man også fyre opp bål på ett sted slik at det ikke ser ut som et nedlagsfelt for meteoritter.